Sveučilište Sjever

Mediji i komunikacija

Doktorski studij

Vijeće doktorskog studija Mediji i komunikacija na 1. sjednici u akademskoj godini 2023./2024. održanoj 10. listopada 2023. godine, donijelo je Odluku o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije (obrazac 9) za doktoranda Marija Žuličeka. Disertacije se nalaze na poveznici:
Mario Žuliček_doktorski rad

Vijeće doktorskog studija Mediji i komunikacija na 7. sjednici u akademskoj godini 2022./2023. održanoj 7. lipnja 2023. godine, donijelo je Odluku o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije (obrazac 9) za doktorande: Jadranka Tutu i Ivanu Radić. Disertacije se nalaze na poveznici:
Ivana Radic_doktorski rad
Jadranko Tuta_doktorski rad

Vijeće doktorskog studija Mediji i komunikacija na 6. sjednici u akademskoj godini 2022./2023. održanoj 26. svibnja 2023. godine, donijelo je Odluku o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije (obrazac 9) za doktorande: Antoniju Mandić, Martinu Hajdek, Ivana Šabića. Disertacije se nalaze na poveznici:
Antonija Mandić_doktorski rad
Ivan Šabić_doktorski rad
Martina Hajdek_doktorski rad