Sveučilište Sjever

Mediji i komunikacija

Doktorski studij

Voditelj studija:
izv. prof. dr. sc. Iva Rosanda Žigo (iva.rosanda.zigo@unin.hr)

Popis profesora uključenih u izvođenje doktorskog studija i elektronička pošta:
prof. dr. sc. Marin Milković (rektor@unin.hr)
prof. dr. sc. Nikola Mrvac (nmrvac@unin.hr)
prof. dr. sc. Damir Boras (rector@unizg.hr)
prof. dr. sc. Vladimir Šimović (vsimovic@unin.hr)
prof. dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić (jlazic@unizg.hr)
prof. dr. sc. Klaudio Pap (kpap@unin.hr)
prof. dr. sc. Zoran Tomić (zoran.tomic@sum.ba)
prof. dr. sc. Marina Biti (mbiti@gmail.com)
prof. dr. sc. Sonja Špiranec (sspiran@ffzg.hr)
prof. dr. sc. Nevenka Tatković (ntatkovic@unin.hr)
prof. dr. sc. Dijana Vican (dijanavican@gmail.com)
prof. dr. sc. Majda Tafra-Vlahović (mtafravlahovic@unin.hr)
prof. dr. sc. Damir Kukić (damirkukic@yahoo.com)
prof. dr. sc. Zvonko Kovač (zkovac@ffzg.hr)
izv. prof. dr. sc. Damir Vusić (dvusic@unin.hr)
izv. prof. dr.sc. Iva Rosanda Žigo (irosandazigo@unin.hr)
izv. prof. dr. sc. Aljoša Pužar (aljosa.puzar@gmail.com)
izv. prof. dr. sc. Petar Kurečić (pkurecic@unin.hr)
izv. prof. dr. sc. Mario Tomiša (mtomisa@unin.hr)
izv. prof. dr. sc. Goran Kozina (gkozina@unin.hr)
doc. dr. sc. Asmir Gračanin (agracanin@unin.hr)
doc. dr. sc. Krunoslav Hajdek (khajdek@unin.hr)
doc. dr. sc.Nikša Sviličić (niksa.svilicic@unin.hr)
izv. prof. dr. sc. Ljerka Luić (ljerka.luic@unin.hr)
doc. dr. sc. Darijo Čerepinko (darijo.cerepinko@unin.hr)
doc. dr. sc. Damira Đukec (damira.dukec@unin.hr)
doc. dr. sc. Đorđe Obradović (dorde@unidu.hr)
doc. dr. sc. Željka Bagarić (zebagaric@unin.hr)
doc. dr. sc. Gordana Tkalec (gtkalec@unin.hr)
doc. dr. sc. Goran Vojković (gvojkovic@unin.hr)
doc. dr. sc. Petar Mišević (pmisevic@hgk.hr)
doc. dr. sc. Andrija Bernik (abernik@unin.hr)
prof. dr. sc. Mirko Bilandžić (mbilandz@ffzg.hr)
doc. dr. sc. Anita Jeličić (anita.jelicic@unin.hr)
prof. dr. sc. Nikolaj Lazić (nlazic@mudrac.ffzg.hr)
prof. dr. sc. Vjekoslav Afrić (vjekoslav.afric@unin.hr)
prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar (nrotar@hrstud.hr)
prof. dr. sc. Marina Mučalo (marina.mucalo@fpzg.hr)
prof. dr. sc. Sead Alić (sead.alic@unin.hr)
doc. dr. sc. Ana Globočnik Žunac (ana.globocnik.zunac@unin.hr)
izv. prof. dr. sc. Igor Kanižaj (ikanizaj@fpzg.hr)
doc. dr. sc. Mario Konecki (mkonecki@foi.hr)
doc. dr. sc. Krešimir Lacković (klackovic@unin.hr)
doc. dr. sc. Tijana Vukić ()

 

 

 

 

Službe

Studentska služba
Adresa: Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica
Br. sobe: A111
Rad sa studentima:
ponedjeljak, srijeda i petak: 12:00 - 16:00
utorak i četvrtak: 15:00 - 19:00
subota: 10:00 – 12:00
Tel: 048/499-909
E-mail: referada.kc1@unin.hr

Sveučilišna knjižnica
Adresa: Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica
Prostorija u zgradi: A-105
Telefon: +385 (0)48 499 917
E-mail: knjiznica@unin.hr
Radno vrijeme:
Ponedjeljak, srijeda, petak 8:00h -16:00
Utorak, četvrtak 13:00 – 17:00
Subota: 10:00 – 12:00

Ured za međunarodnu suradnju
Radno vrijeme:
Varaždin, 104. brigade 3, UNIN 1, ured 37
Radno vrijeme: 8-16 sati.
Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1, ured A227
Radno vrijeme: uz prethodnu najavu na mail

Erasmus koordinator
E-mail: international@unin.hr, mobilnost@unin.hr
Erasmus kod: HR VARAZDI02