Sveučilište Sjever

Mediji i komunikacija

Doktorski studij

Ankete
Povjerenstvo za osiguranje kvalitete na doktorskom studiju Mediji i komunikacija izradilo je ankentne obrasce kojima se prati kvaliteta i uspješnost nastavnog procesa. Doktorandima su pored svakog kolegija i istraživačkog seminara koji ponuđene poveznice za ispunjenje anketa. Provođenje ankete u potpunosti je anonimno: